Drukuj

Art. 20 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 20.

1. W przypadku stwierdzenia, że podmiot ubiegający się o certyfikację nie spełnia kryteriów certyfikacji, Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący odmawia jej dokonania.

  1. Odmowa dokonania certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.
     
  2. Podmiot certyfikujący opracowuje i udostępnia zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania w przypadku odmowy dokonania certyfikacji.
     
Artykuł 1 ...18 19 20 21 22 ...176

Przejdź do artykułu