Drukuj

Art. 21 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 21.

1. Dokumentem potwierdzającym certyfikację jest certyfikat.

2. Certyfikat zawiera co najmniej:

 1. oznaczenie podmiotu, który otrzymał certyfikat;
   
 2. nazwę podmiotu dokonującego certyfikacji oraz wskazanie adresu jego siedziby;
   
 3. numer lub oznaczenie certyfikatu;
   
 4. zakres, w tym okres, na jaki została dokonana certyfikacja;
   
 5. datę wydania i podpis podmiotu dokonującego certyfikacji lub osoby przez niego upoważnionej.
   
Artykuł 1 ...19 20 21 22 23 ...176

Przejdź do artykułu