Drukuj

Art. 22 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 22.

1. W okresie, na jaki została dokonana certyfikacja, podmiot, któremu udzielono certyfikacji, jest obowiązany spełniać kryteria certyfikacji obowiązujące na dzień jego wydania.

  1. Prezes Urzędu albo podmiot certyfikujący cofa certyfikację w przypadku stwierdzenia, że podmiot, któremu udzielono certyfikacji, nie spełnia lub przestał spełniać kryteria certyfikacji.
     
  2. Cofnięcie certyfikacji przez Prezesa Urzędu następuje w drodze decyzji.
     
Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...176

Przejdź do artykułu