Drukuj

Art. 56 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 56.

Prezes Urzędu, w drodze decyzji:

  1. zatwierdza wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2016/679;
     
  2. udziela zezwolenia, o którym mowa w art. 46 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.
     
Artykuł 1 ...54 55 56 57 58 ...176

Przejdź do artykułu