Drukuj

Art. 62 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 62.

W przypadku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu, zawiadamiając strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, jest obowiązany również poinformować o stanie sprawy i przeprowadzonych w jej toku czynnościach.
Artykuł 1 ...60 61 62 63 64 ...176

Przejdź do artykułu