Drukuj

Art. 61 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 61.

Organizacja społeczna, o której mowa w art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego, może również występować w postępowaniu za zgodą osoby, której dane dotyczą, w jej imieniu i na jej rzecz.
Artykuł 1 ...59 60 61 62 63 ...176

Przejdź do artykułu