Drukuj

Art. 63 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 63.

Prezes Urzędu może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę. Tłumaczenie dokumentacji strona jest obowiązana wykonać na własny koszt.
Artykuł 1 ...61 62 63 64 65 ...176

Przejdź do artykułu