Drukuj

Art. 67 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 67.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, Prezes Urzędu może zastosować przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Artykuł 1 ...65 66 67 68 69 ...176

Przejdź do artykułu