Drukuj

Art. 68 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 68.

1. Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie kontrolne.

2. Okresu postępowania kontrolnego nie wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Artykuł 1 ...66 67 68 69 70 ...176

Przejdź do artykułu