Drukuj

Art. 79 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 79.

1. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez Prezesa Urzędu:

  1. pracownik Urzędu,
     
  2. członek lub pracownik organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia 2016/679
     
 - zwany dalej „kontrolującym”.

2. Kontrolujący, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w toku kontroli.
Artykuł 1 ...77 78 79 80 81 ...176

Przejdź do artykułu