Drukuj

Art. 90 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 90.

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzędu uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, obowiązany jest do niezwłocznego wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 60.
Artykuł 1 ...88 89 90 91 92 ...176

Przejdź do artykułu