Drukuj

О utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Pobierz za darmo Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (О utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. (.doc)

Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. Treść


О utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim


Inne

O pracownikach samorządowych O broni i amunicji Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego O nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku” O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci