Drukuj

Art. 54 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 54.

W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je obsługujących.
Artykuł 1 ...52 53 54 55 56 ...83

Przejdź do artykułu