Drukuj

Art. 69 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 69.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) w art. 5 uchyla się ust. 5.

Artykuł 1 ...67 68 69 70 71 ...83

Przejdź do artykułu