Drukuj

Art. 11 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 11.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się:

  1. Główny Inspektorat Weterynarii,
    
  2. Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków

   - działające na podstawie odrębnych przepisów.
    
 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia urzędów, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez wyłączenie odpowiednich jednostek organizacyjnych ze struktury organizacyjnej właściwych ministerstw.
Artykuł 1 ...9 10 11 12 13 ...110

Przejdź do artykułu