Drukuj

Art. 34 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 34.

W przypadkach określonych w art. 17 ust. 4 uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, wykonywane są wspólnie, w drodze porozumienia, przez prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu i starostę, a uprawnienia określone w art. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, przez prezydenta miasta lub starostę zgodnie z ich właściwością miejscową. Przepis art. 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 1 ...32 33 34 35 36 ...110

Przejdź do artykułu