Drukuj

Art. 45 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 45.

Do czasu nadania statutu wojewódzkiemu funduszowi stosuje się statut dotychczasowego wojewódzkiego funduszu, którego siedzibą jest miasto będące z dniem 1 stycznia 1999 r. siedzibą władz samorządu województwa.
Artykuł 1 ...43 44 45 46 47 ...110

Przejdź do artykułu