Drukuj

Art. 46 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 46.

  1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, w drodze zarządzenia wydanego do dnia 30 listopada 1998 r., wydzieli z dniem 31 grudnia 1998 r., z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 16 jednostek organizacyjnych o nazwie „Okręgowy Inspektorat Sanitarny Polskich Kolei Państwowych” i utworzy z nich z tym dniem państwowe jednostki organizacyjne - publiczne zakłady opieki zdrowotnej - o nazwie „kolejowa stacja sanitarno-epidemiologiczna”.

  2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, o któ- rych mowa w ust. 1, stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy kolejowego inspektora sanitarnego.

  3. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi okręgowi inspektorzy sanitarni Polskich Kolei Państwowych stają się pełniącymi obowiązki kolejowych inspektorów sanitarnych do czasu powołania kolejowych inspektorów sanitarnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

  4. Z dniem 1 stycznia 1999 r. portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne stają się jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy portowych inspektorów sanitarnych.

  5. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi portowi inspektorzy sanitarni stają się pełniącymi obowiązki portowych inspektorów sanitarnych do czasu powołania portowych inspektorów sanitarnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.

Artykuł 1 ...44 45 46 47 48 ...110

Przejdź do artykułu