Drukuj

Art. 50 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 50.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przejmuje placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzone dotychczas przez właściwych ministrów.
Artykuł 1 ...48 49 50 50a 51 ...110

Przejdź do artykułu