Drukuj

Art. 63 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 63.

Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom samorzą- du terytorialnego ponosi Skarb Państwa.
Artykuł 1 ...61 62 63 64 65 ...110

Przejdź do artykułu