Drukuj

Art. 70 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 70.

Przekazanie mienia jednostek, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4, następuje z wyłączeniem będących w trwałym zarządzie:
 

 1. śródlądowych wód powierzchniowych płynących,
   
 2. gruntów pokrytych państwowymi wodami płynącymi w granicach określonych liniami brzegu,
   
 3. terenów między korytem wody płynącej a wałami przeciwpowodziowymi,
   
 4. wałów przeciwpowodziowych wraz z gruntami, na których są posadowione,
   
 5. zbiorników retencyjnych, zapór i stopni wodnych, jazów i innych podobnych urządzeń hydrotechnicznych.
Artykuł 1 ...68 69 70 71 72 ...110

Przejdź do artykułu