Drukuj

Art. 85 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 85.

  1. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet.

  2. Uchwała budżetowa miasta na prawach powiatu określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty wydatków.

Artykuł 1 ...83 84 85 86 87 ...110

Przejdź do artykułu