Drukuj

Art. 84 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 84.

  1. Minister Finansów opracuje dla poszczególnych powiatów i województw samorządowych, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, projekty ich budżetów na rok 1999, z uwzględnieniem podziału na działy klasyfikacji budżetowej, w terminie do dnia 30 listopada 1998 r. oraz przekaże te projekty właściwym organom stanowiącym tych jednostek.
     
  2. W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia podjęcia uchwał budżetowych powiaty i województwa prowadzą gospodarkę finansową na podstawie projektów budżetów, o których mowa w ust. 1.
     
  3. Minister Finansów do dnia 20 listopada 1998 r. przekaże właściwym organom władz mającym siedzibę w miastach na prawach powiatu informacje niezbędne do przygotowania projektu budżetu.
     
  4. Zarządy miast na prawach powiatu przedkładają projekty budżetów na rok 1999 do 10 grudnia 1998 r.
Artykuł 1 ...82 83 84 85 86 ...110

Przejdź do artykułu