Drukuj

Art. 97 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 97.

Z dniem 31 grudnia 1998 r. znosi się kolegialne organy opiniodawczo-doradcze dzia- łające przy dotychczasowych wojewodach, kierownikach urzędów rejonowych i wojewódzkich sejmikach samorządowych.
Artykuł 1 ...95 96 97 98 98a ...110

Przejdź do artykułu