Drukuj

Art. 98a Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 98a.

Organ, który na podstawie dotychczasowych przepisów utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej lub na podstawie tej ustawy przejął uprawnienia organu tworzącego publiczny zakład opieki zdrowotnej, w terminie do dnia 30 czerwca 1999 r., dostosuje skład rady społecznej do wymagań określonych w art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115).

Artykuł 1 ...97 98 98a 99 100 ...110

Przejdź do artykułu