Drukuj

Art. 205 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 205.

Do wykonania orzeczonego tytułem środka zabezpieczającego zakazu lub nakazu, o którym mowa w art. 39 pkt 2–3 Kodeksu karnego, stosuje się odpowiednio art. 180186.

Artykuł 1 ...204c 204d 205 205a 206 ...259

Przejdź do artykułu