Drukuj

Art. 249 KM


Kodeks morski
Artykuł 249.

§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Policji.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...247 248 249 250 251 ...360

Przejdź do artykułu