Drukuj

Art. 693-15 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 693-15.

Jeżeli zobowiązanie było zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, a na skutek złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu nastąpiło wykreślenie tego wpisu, dłużnik może żądać wydania mu depozytu tylko za zgodą wierzyciela, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...693‑13 693‑14 693‑15 693‑16 693‑17 ...1217

Przejdź do artykułu