Drukuj

Art. 126 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 126.

Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2–5 oraz art. 109113, a do postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 – również art. 145152 oraz art. 156159, z tym że zamiast decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje się postanowienie.

Artykuł 1 ...124 125 126 127 127a ...269

Przejdź do artykułu