Drukuj

Art. 140 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 140.

W sprawach nieuregulowanych w art. 136139 w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji.

Artykuł 1 ...138 139 140 141 142 ...269

Przejdź do artykułu