Drukuj

Art. 143 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 143.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Artykuł 1 ...141 142 143 144 145 ...269

Przejdź do artykułu