Drukuj

Art. 142 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 142.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Artykuł 1 ...140 141 142 143 144 ...269

Przejdź do artykułu