Drukuj

Art. 163d KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 163d.

Jeżeli uwzględnienie nowych okoliczności powołanych przez stronę w toku postępowania jest istotne dla wyniku tego postępowania, a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji publicznej w dalszym ciągu prowadzi postępowanie z pominięciem przepisów niniejszego rozdziału, o czym niezwłocznie informuje stronę.

Artykuł 1 ...163b 163c 163d 163e 163f ...269

Przejdź do artykułu