Drukuj

Art. 479-51 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-51.

Pełnomocnikiem Prezesa Urzędu może być pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Artykuł 1 ...479‑49 479‑50 479‑51 479‑52 479‑53 ...1217

Przejdź do artykułu