Drukuj

Art. 1144-11 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1144-11.

§ 1. Właściwym sądem, o którym mowa w art. 33, art. 34, art. 35 ust. 4 i art. 38 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 655/2014, jest sąd, który wydał europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

§ 2. Sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym.

Artykuł 1 ...1144‑9 1144‑10 1144‑11 1144‑12 1144‑13 ...1217

Przejdź do artykułu