Drukuj

Art. 222 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 222.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Artykuł 1 ...220 221 222 223 224 ...269

Przejdź do artykułu