Drukuj

Art. 233 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 233.

Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.

Artykuł 1 ...231 232 233 234 235 ...269

Przejdź do artykułu