Drukuj

Art. 234 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 234.

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu;

2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

Artykuł 1 ...232 233 234 235 236 ...269

Przejdź do artykułu