Drukuj

Art. 236 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 236.

W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235 – organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.

Artykuł 1 ...234 235 236 237 238 ...269

Przejdź do artykułu