Drukuj

Art. 241 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 241.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Artykuł 1 ...239 240 241 242 243 ...269

Przejdź do artykułu