Drukuj

Art. 242 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 242.

§ 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji.

Artykuł 1 ...240 241 242 243 244 ...269

Przejdź do artykułu