Drukuj

Art. 265 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 265.

Wszelkie nieuiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Artykuł 1 ...263a 264 265 266 267 ...269

Przejdź do artykułu