Drukuj

Art. 267 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 267.

W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów o tych opłatach.

Artykuł 1 ...265 266 267 268 268a 269

Przejdź do artykułu