Drukuj

Art. 266 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 266.

Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania strony (art. 56 § 1) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. Orzekanie i ściąganie należności od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym.

Artykuł 1 ...264 265 266 267 268 ...269

Przejdź do artykułu