Drukuj

Art. 1066 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1066.

W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie tytułu wykonawczego, a mającym na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach poniższych.

Artykuł 1 ...1064‑23 1065 1066 1067 1068 ...1217

Przejdź do artykułu