Drukuj

Art. 1067 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1067.

Postępowanie może być wszczęte z urzędu lub na wniosek każdego ze współwłaścicieli na podstawie tytułu wykonawczego, który postanawia, że zniesienie współwłasności ma być przeprowadzone w drodze sprzedaży nieruchomości.

Artykuł 1 ...1065 1066 1067 1068 1069 ...1217

Przejdź do artykułu