Drukuj

Art. 1068 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1068.

§ 1. Na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji komornik przesyła do właściwego sądu wniosek o ujawnienie wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

§ 2. We wpisie w księdze wieczystej lub zarządzeniu złożenia wniosku do zbioru dokumentów oraz w obwieszczeniu o licytacji należy podać, że egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności.

Artykuł 1 ...1066 1067 1068 1069 1070 ...1217

Przejdź do artykułu