Drukuj

Art. 1144-10 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1144-10.

Właściwym organem w rozumieniu art. 4 pkt 14 rozporządzenia nr 655/2014, w zakresie czynności, o których mowa w art. 27 ust. 2 tego rozporządzenia, jest komornik, który wystąpił do banku o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Artykuł 1 ...1144‑8 1144‑9 1144‑10 1144‑11 1144‑12 ...1217

Przejdź do artykułu