Drukuj

Art. 1151-3 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1151-3.

W przypadkach, o których mowa w art. 840 § 1, podstawy powództwa o pozbawienie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nie mogą stanowić zarzuty co do przeszkód określonych w art. 1146 § 1 i 2.

Artykuł 1 ...1151‑1 1151‑2 1151‑3 1151‑4 1152 ...1217

Przejdź do artykułu