Drukuj

Art. 1153-15a KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1153-15a.

Europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 655/2014 są tytułami zabezpieczenia w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącymi podstawę wszczęcia postępowania wykonawczego.

Artykuł 1 ...1153‑14 1153‑15 1153‑15a 1153‑16 1153‑17 ...1217

Przejdź do artykułu